วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552

รายชื่อ - ที่อยู่สมาชิกกลุ่ม ( ทำเนียบรุ่น 10/2550 )

รายชื่อ - ที่อยู่สมาชิก
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม NEC รุ่น 10/2550
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
สภาพปัจจุบัน ธุระกิจที่สนใจ
เบอร์โทรศัพท์

1. นาง กานดา ปล้องอิศวร
ส่งพนักงานทำงานโรงพยาบาล
โทร 0-3821-3678,08-9926-9910

2. นาย ฐิติกร ตันติวงศ์เจริญ
สถาบันสอนภาษา
โทร 0-3828-7019,08-6624-5587

3. นาง วรวรรณ ตันตระเศรษฐ์
ผลิตขนมขาย
โทร 08-1762-0902

4. นาง นิภา ดอนดีไพร
การบริการและการค้าปลีก
โทร 0-3865-6100,08-1429-8171

5. นาง ณัฐวีณ์ คุ้มงามเปี่ยม
ซื้อมา-ขายไป
โทร 0-3827-1190,08-1864-7022,08-1996-2463

6. นาย จิรัตน์ ต่อรัตนวัฒนา
ผลิตเครื่องทำคามเย็นในตู้คอนโทรล
โทร 0-3827-6386,08-1295-8891,08-9935-8585

7. นาย นเรศ พันธ์มหา
กิรการปั๊มน้ำมัน
โทร 0-3818-3059,08-3604-6844

8. นาย วิเชียร เอกทักษิณ
ผลิตอุปกรณ์รักษาโรคเท้าช้าง
โทร 0-3845-8646,08-1937-4342

9. นาย ชนัต ตั๊นวิเศษ
รับซื้อผลผลิตยางพารา
โทร 08-1815-9766,08-1377-5429

10. นางสาว กุสุมา พิริยาพรรณ
ค้าส่ง-ค้าปลีก
โทร 0-3839-1378,08-1804-6623,08-1983-3787

11. นาย โชติรัต ขุนภักดี
ผลิตปลาร้าผงหรืออาหารผง
โทร 0-3846-3908,0-3846-1725

12. นาย ณัฐพล เพ็งสุวรรณ์
ผลิตไม้ใบจำหน่าย
โทร 08-1590-9176

13. นาง มาลัย สุขสถิตย์
ผลิต-จำหน่ายเบเกอรรี่
โทร 0-3879-2197,08-9550-0284,08-1762-4582

14. นาง มนต์ณสรวง โวหาร
บริการดูแล,ทำความสะอาดบ้าน
โทร 08-1985-9590,08-1325-1073

15. นางสาว ศุภนันท์ เสนาคุณ
ผลิตไม้แปรรูป
โทร 0-3834-1322,0-3831-2258,08-1089-7418

16. นาย มนัสชัย ชัยแสวง
อบคลายเครียดเหล็กโครงสร้างต่างๆ
โทร 0-3875-0120,08-9402-1953

17. นางสาว ปาริชาต สิริสัณฆ์
ธุระกิจสวนมะนาว
โทร 0-3836-6825,08-1663-6105

18. นางสาว อุษณีย์ แสงโชติ
จัดบริษัทพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
โทร 0-3848-0332,08-9798-7677

19. นาง ไขศรี ศรีเมือง
ผลิตน้ำจิ้มสุกี้จจำหน่าย
โทร 0-3826-3520,08-1429-3590,08-1435-4145

20. นางสาว พรอิสระ ณรงค์ชัยวิวัฒน์
แฟรนไชส์ขนมอบ
โทร 08-6849-8484,08-6561-1063

21. นาง บังอร ไกรคง
ค้าส่งอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวน
โทร 0-3877-4759,08-9605-6740

22. นาง จินตนา เหล่าจูม
ซื้อมา-ขายไป
โทร 0-3896-8452,0-3896-8506,08-9245-0658

23. นางสาว ณัชชา ไชยโย
ธุรกิจจัดทำรีสอร์ท
โทร 08-9801-3439

24. นางสาว ทองมี รูปสูง
กิจการร้านกระจะรถยนต์
โทร 0-3828-3540,08-1399-4611

25. นางสาว พรทิพย์ ศรีสุวรรณ
กิจการขายเครื่องสำอาง
โทร 08-9115-2253

26. นาง ดุจดาว เดชจำรงวุฒิ
ข้าวเครือบสมุนไพร
โทร 0-3839-5140,08-1575-5474,08-1998-5573

27. นาย จุรวัสส์ เลิศชลันธร
ขาย-ผลิตวัสดุทางการเกษตร
โทร 0-3824-0251,08-1782-9286

28. นางสาว พัฒนี วุฒิกรชัยสกุล
ผลิตสีทาบ้าน
โทร 0-3828-5827,0-3878-3148,08-1842-9922

29. นางสาว ถิราพร จิรศักดิ์สม
ค้าส่งและค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งรถ
โทร 0-3832-2179,08-1377-1317,08-6314-5527

30. นาย นิติธารณ์ หริตวร
จัดจำหน่ายสินค้าสิ้นเปลืองตามโรงงาน
โทร 08-1803-4830,08-1558-7907

31. นาย สุภาพ นันทรัพย์
ผลิตผ้าไทยขายระหว่างประเทศ
โทร 08-1949-3559,08-1364-4360

32. นาย นิรุจ อรรถวิชัย
ผลิตน้ำพริกแกงสำเร็จรูป
โทร 0-3872-2402,08-6617-5013,08-7077-4417

33. นาย กฤษณ์ ชลวัฒน์
ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นสเก็ตบอร์ด
โทร 08-4082-7867,08-6605-3292

34. นาย ศักดิ์ชัย แปงคำ
ส่งออก-นำเข้าเสื้อผ้า
โทร 08-1687-7084

35. นาง จิราภรณ์ สุทธิประภา
บริการการขนส่ง
โทร 0-3877-2547,08-1776-2449

36. นาย ฐนธร งามชนะ
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทร 0-3824-5186,08-6111-0611

37. นางสาว ชนิดา ชัยรักษ์วงศ์
เต๊นรถ
โทร 08-6303-7773,08-1365-8282,08-1572-5557

38. นาย วสันต์ รัตนภาค
ผลิตศิลปหัตถกรรม ภาพนูนต่ำ จากกระดาษรีไซเคิล
โทร 08-9831-8597,08-6888-7306

nec ม. บูรพารุ่น 10/2550